Δευτ. έως Παρ.: 08:00 - 22:00
Σαβ.: 08:00 - 16:00 | Κυρ.: 09:30 - 14:30
Δευτ. έως Παρ.: 08:00 - 22:00
Σαβ.: 08:00 - 16:00 | Κυρ.: 09:30 - 14:30
Προστασία Δεδομένων GDPR

ΦΟΡΜΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ GDPR

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται! Το Athinna σέβεται απόλυτα τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό της Ε.Ε. 679/2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, χρειαζόμαστε τη ρητή συγκατάθεσή σας για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να πράξουμε τα δέοντα αναφορικά με τον σκοπό της επικοινωνίας μας.

Πηγή Πληροφόρησης
Το Athinna συλλέγει τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα ΜΟΝΟ από εσάς προσωπικά με βάση τις προσκομιζόμενες από εσάς πληροφορίες και έγγραφα.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε.
Όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας και γενικώς δεδομένα που εσείς οι ίδιοι προσκομίζετε, προκειμένου για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο μας επισκέπτεστε.

Διαβίβαση δεδομένων
ΔΕΝ θα διαβιβάσουμε, εκχωρήσουμε, πουλήσουμε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαθέσουμε με ή χωρίς αντάλλαγμα τα παραπάνω δεδομένα σας, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας. Εξαίρεση αποτελούν οι συνεργάτες μας (γραφίστας, εταιρία εκτύπωσης) που μας φτιάχνουν την ιστοσελίδα και τα έντυπά μας.

Χρόνος επεξεργασίας
Το Athinna θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σας για χρονικό διάστημα 20 ετών, με τη δυνατότητα ανανέωσης.

Τα δικαιώματά σας
Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή σας, στο σύνολο ή εν μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Επιπλέον, έχετε όλα τα δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό και συγκεκριμένα:

Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, όπως περιγράφονται παραπάνω, που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται το γραφείο μας.
Δικαιούστε να ζητήσετε την επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων.
Δικαιούστε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλέγει.
Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού.
Δικαιούστε να λαμβάνετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποια από τα δικαιώματά σας, μας στέλνετε το αίτημα σας στο email: summer@athinna.gr και θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας εντός 30 ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23, www.dpa.gr).

Σας ευχαριστούμε.

Θέλεις περισσότερες
πληροφορίες κάλεσε:

210 60 14 990

Εγγραφή στο Νewsletter

Προσφορές, Νέα & Εκδηλώσεις